Научи немски език онлайн с учител от всяка точка на света. Възможно е! Оставаме на разположение: 0894 989 508

Немски празници (думи и изрази)

Днес ще ви запознаем с немските празници  - както религиозните, така и официалните. Ще ви представим също  някои готови изрази и фрази, с чиято помощ ще можете сами да се изразите относно празниците.

 

Религиозни празници в Германия

 

 • Heilige Drei Könige — Празник на трите влъхви, 6 януари
 • der Rosenmontag — Понеделника на Розите – понеделника преди нашите Сирни Заговезни, обикновено се празнува с големи карнавали
 • der Palmsonntag — последната неделя преди Великден, Цветница
 • der Karfreitag — Разпети петък, петъка преди Великден
 • das Ostern — Великден, Пасха
 • der Ostersonntag — първият ден на Великден
 • der Ostermonntag — вторият ден от Великден
 • Christi Himmelfahrt — Вознесение Христово, 40 дни след Великден – бълг. Спасовден
 • das Pfingsten — Св. Троица, 50 дни след Великден - Петдесетница
 • Fronleichnam — Празник на тялото Христов, втория четвъртък след  Петдесетница
 • Maria Himmelfahrt — Успение Богородично, 15 август
 • der Reformationstag — празник на Реформация, 31 октомври – отбелязва се от Протестантската църква в чест на тезисите на Мартин Лутер, огласени от него на  31.10.1517
 • Allerheiligen — Вси светии (1 ноември, католически празник)
 • der Martinstag — Св. Мартин, 11 ноември
 • der Buß- und Bettag — Ден за покаяние и молитва (срядата преди последната неделя на църковната година)
 • der Nikolaustag — Св. Николай, 6 декември
 • Heiliger Abend — Бъдни вечер
 • das Weihnachten — Рождество Христово (25 и 26 декември)

 

Други празници в Германия

 • das Silvester — 31 декември
 • das Neujahr — Нова Година, 1 януари
 • der Maifeiertag — Ден на труда, 1 май
 • Tag der deutschen Einheit — Ден на германското единство, 3 октомври
 • der Vatertag — Диня на бащата, съвпада с Christi Himmelfahrt.
 • der Muttertag — Ден на майката, втората неделя на майКак да съставим кратък разказ за някой празник?

Ето ви някои шаблонни израза, с помоща на които вие можете да разкажете за немските празници на немски език, или за всеки друг празник.

Общо взето, за да опшем някой празник, можем да се опрем на следните 5 точки:

 

1.За най-важните празници:

 • …ist das wichtigste Fest in Deutschland. — … е най-важният празник в Германия.
 • Bei uns ist … sehr wichtig. — За/При нас ... е много важен.
 •  gibt es bei uns gar nicht. — .... при нас изобщо го няма.
 • … wird bei uns nicht gefeiert. — … при нас не се празнува.
 • Wir feiern … immer ganz groß. — Ние празнуваме … винаги много (букв.). / с голям размах.

 

 1. За традициите, опиващи празника можете да разкажете с помоща на следващите изречения. Тук вместо точките напишете това, което е прието да се прави на този ден.
 • Bei uns ist es Brauch/Tradition, an diesem Tag … zu machen. — У нас има традиция на този ден да се прави…
 • In meiner Heimat gehen an diesem Tag alle in/nach… — В моята родина на този ден всички отиват на/в …
 • In meiner Familie gibt es einen großen besonderen Brauch: … — В моето семейство има специален обичай:...
 • Als ich klein war, haben meine Eltern an diesen Tag immer … - Когато бях малък/малка, моите родители на този ден винаги ...
 • Ein spezieller Brauch, von dem ich euch erzählen möchte, ist…- Един специален обичай, за който мога да ви разкажа, е …
 • Das ist bei uns nicht so üblich. — Това не е толкова обичайно за нас.
 • In meinem Heimatland wird dieses Fest ganz anderes gefeiert: … — В моята родина този разник се отбелязва по друг начин.
 1. Можете да разкажете какви ястия са характерни за празника. 

 

 • Zu Essen gibt es an … immer ganz spezielle Dinge:… —  За храна на … се готвят специални ястия: …
 • Normalerweise gibt es an  (название праздника) immer … — Обикновено на (името на празника) винаги има …
 • Eine Spezialität in meiner Heimat ist… — Специалитет в моята родина е …
 • Das traditionelle Gericht an diesem Tag ist… — Традиционно блюдо за този ден е …
 • In meiner Familie gibt es an diesem Tag immer… — В моето семейство на този ден винаги се готви…
 • Was es an diesem Tag zu essen gibt, ist von Familie zu Familie sehr unterschiedlich. — Това, което се поднася на този ден, в различните семейства е различно.

 

4. Личното отношение към този празник. Тук всичко е просто – само на мястото на точките напишете името на празника.
 • Ich mag … am liebsten. — Най-много обичам/харесвам ...
 • Auf diesen Tag freue ich mich immer sehr. — Винаги на този ден се радвам много / много съм радостен.
 • Für mich persönlich ist … das wichtigste Fest im Jahr. — Лично за мен … е най-важният празник в годината.
 • Ich mag … eigentlich lieber. — Много обичам …
 • … hat eine sehr große Bedeutung für mich. — … за мен има много голямо значение.
 • Mir ist das Fest nicht so wichtig. — Для меня этот праздник не так уж и важен.
 • Wir feiern das Fest nicht. — Мы не празднуем этот праздник.
 • In meiner Familie wird das Fest eigentlich nicht gefeiert. — В моей семье этот праздник, собственно говоря, не празднуется.

 

 1. Сега нека сравним празника как се посреща в Германия и във вашата родина, или в друга страна.
 • … wird in Deutschland  genauso gefeiert wie in Bulgarien. — … се празнува както в Германия, така и в България.
 • … feiert man bei uns ganz anders als hier. — … у нас се отбелязва по друг начин, отколкото тук.
 • Eigentlich feiert man … bei uns zu Hause ziemlich ähnlich. — Всъщност ... се отбелязва по подобен начин и у нас, в къщи.
 • In Gegensatz zu Deutschland ist … bei uns viel wichtiger. — За разлика от Германия, ... за нас е много важен.
 • Ich mag … hier genauso gern wie bei uns, auch wenn es ganz anderes ist. — Харесва ми ... тук и при нас, дори и да е различен. / да се отбелязва различно.
 • Ich finde diese Unterschiede sehr interessant. — Намирам тези различия за много интересни.
 • Es ist irgendwie schön, dass … hier ganz andres gefeiert wird. — Хубаво е, че ... тук е различен.

 

 

Още специализирана лексика в думи и изрази, точно както в тази статия, ще намерите в електронната ни книжка: 

Разговорник с думи и изрази ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ЖИТЕЙСКИ СИТУАЦИИ