НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ ни материал Der, die, das и всички правила (за тях) е намален ЗА ВАС целият месец юни!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.deutschacademy.de    1.                 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАТФОРМАТА

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате уебсайта www.deutschacademy.de

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и  “ДОЙЧ АКАДЕМИ 8” ЕООД, с ЕИК: 206351823 (за краткост „Доставчикът“/“Собственикът“), с търговски адрес на регистрация: България, гр. Перник, ул. Минск, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с управител ДАЯНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА и имат за цел да уредят условията, при които Собственикът  предлага информацията, софтуера и услугите, представени на или чрез www.deutschacademy.de 

Сайтът www.deutschacademy.de е собственост на  “ДОЙЧ АКАДЕМИ 8” ЕООД

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия - моля не използвайте  www.deutschacademy.de

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Последна актуализация на настоящите Общи условия 01.04.2021 г.

 1.     ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “ДОЙЧ АКАДЕМИ 8” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Перник, ул. Минск, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 6;
 3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. Перник, ул. Минск, бл. 5, вх. Б, ет. 3, ап. 6;
 4. Управител: ДАЯНА НИКОЛАЕВА КИРИЛОВА

5.Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България.

6.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ

BG206351823


III.             ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • „ДОСТАВЧИК“,“СОБСТВЕНИК“, „НИЕ“, „DEUTSCHACADEMY“-  е  “ДОЙЧ АКАДЕМИ 8” ЕООД
 • СТРАНИЦАТА“, „САЙТА“, “УЕБСАЙТА“, „ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА“ е уебсайта www.deutschacademy.de;
 •  "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.deutschacademy.de, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните правила;
   • "УСЛУГИ" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Курсовете, които предлага www.deutschacademy.de изискват регстрация и заплащане.
   • „ПРОДУКТ/И“ са предлаганите за продажба електрони книги и онлайн курсове за обучение по немски език. За да се използва онлай курс е необходима регистрация и заплащане.
   •   "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което  Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
   •   „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ - операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
  • “ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
  • „ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКА информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика. 
  • „СЕРТИФИКАТ“ – след успешно завършен онлай курс на обучение и полагане на заключителен тест, потребиелят ще получи сертификат от DEUTSCH ACADEMY. Всеки сертификат има уникален номер и дата на издаване.
  • „БЛОГ“- на страницата www.deutschacademy.de е достъпен Блог, в който периодично се поместват статии по актуални въпроси, свързане с обучението по немски език и други.

   

  1.           ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Собственикът събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на лични данни и информация Потребителите могат открият  в раздел Политика за поверителност.

  1.     ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ НА САЙТА 

  Сайтът www.deutschacademy.de е платформа за онлайн обучение на НЕМСКИ  език за хора от цял свят, организирана от германисти с над 12 години опит. 

  Какви услуги и продукти предлагаме:

 • ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
 • Потребителят има възможност да заплати за онлайн курс, имайки предвид наличните в съответния момент предложения. След закупуване на курса, Потребителят получава пълен достъп до 20 видео урока, 20 презентации, речник към всеки урок, 2 теста, 1 учебен календар, 1 затворена група във Facebook. Потребителят сам избира кога и къде да гледа уроците. След закупуването на курса, Потребителят получава неограничен във времето достъп до съдържанието му.

  Курсовете се предоставят на български или на английски по избор на потребителя и са достъпни само в онлайн платформата www.deutschacademy.de

  След успешно завършен онлай курс на обучение и полагане на заключителен тест, потребиелят ще получи сертификат от DEUTSCHACADEMY. Всеки сертификат има уникален номер и дата на издаване. 

  Определените от Доставчика нива на курсовете съответстват на Европейската езикова рамка за немски език. 

  Потребителят може да се възползва от безплатна допълнителна услуга – достъп до затворена фейсбук група, в която периодично ще се провеждат онлайн срещи на живо с цел обучения. 

  Участието във Фейсбук групата е изцялопо желание на Потреителя и той е свободен да я напусне, винаги когато прецени.

  Достъп до обучението чрез онлайн курс, имат само регистрирани потребители на онлайн платформата.

  Повече информация относно онлайн обучението и всички компоненти които съдържа курса, Потребителят може да получи като изпрати запитване, чрез контактната форма на уебсайта.

  Съдържанието, предлагано в www.deutschacademy.de може да се използва само от регистрирани потребители за собствена цел съгласно настоящите Общи условия. Нерегламентираното изтегляне на платени курсове и употребата им за търговски цели, както и разпространението им  е незаконно.

  Всеки потребителски профил е предназначен за ползване от един потребител. При установяване, че двама Потребители  използват един профил за достъп до онлайн курсовете, Доставчикът има право да затвори потребителския профил на Потребителя.

 • ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ С ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛА
 • Всеки регистриран потребител може да закупи предлаганите към съответния момент книги на уебсайта като следва стъпките за поръчка.


  1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ НА САЙТА www.deutschacademy.de

  За да получи Потребителят достъп до онлайн курсовете на платформата е нужно да се регистрира и да създаде свой собствен акаунт. За целта Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. За да се регистрира като Потрeбител на www.deutschacademy.de, същият следва да въведете  име и парола за отдалечен достъп. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Потребителя декларира, че е запознат с Общите условия за използване на сайта и с Политиката за поверителност, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. 

  Доставчикът си запазва правото да отхвърли заявките за регистрация. В този случай Доставчикът може да информира Потребителя по имейл за причините за отказа, въпреки че не е задължен да го направи.

  След извършена регистрация, всеки Потребител може да избере курс от достъпните на онлай платформата курсове. За осъществяване на поръчка e необходимо да попълни информационната форма, да избере способ за плащане на курса и да го заплати. Когато Потребителят натисне върху бутона плати, той прави обвързваща поръчка за курса, съдържащ се в пазарската му количка. Веднага след това ще получи достъп до избрания курс и потвърждение на посочения от него имейл за направената поръчка за курс. След извършване на плащането, потребителят трябва да влезе в акауната си и да натисне секция „Моите курсове“.Всички заплатени курсове ще бъдат налични тук.

  С регистрацията си на онлайн платформата на Доставчика и заплащането на съответния онлайн курс, всеки Потребител декларира, че:

  •  заявява участие в избрания курс по свое собствено желание;
  •  притежава базова компютърна грамотност;

  При технически проблеми моля свържете се с нашия Технически отдел на тел: +359894989508.


  VII.          ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  • Потребителят има право да влиза и да се вписва в сайта със своето потребителско име и парола по всяко време от своите лични устройства;
  • Потребителят има право да не следва последователността на предложените курсове, да заплати за този който избере или за всички общо;
  • Потребителят има право да задава въпроси свързани със съдържанието на курсовете като Доставчикът има право да определи крайния срок, в който да даде обратна връзка. 
  • Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.
  •  Потребителят няма право да деактивира или разстройва функционалностите на уебсайта  и да осъществява злонамерени атаки.
  • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Доставчика.
  • Съдържанието на интернет сайта се определя от Доставчика, който също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.
  •   Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
  • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. 
  •  Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
  • Потребителят е длъжен да пази данните си за достъп (потребителско име, парола) в тайна и да не разрешавате достъпа до своя акаунт на трети лица.
  •  Потребителят е длъжен да информира незабавно Доставчика, ако има някакви индикации за злоупотреба с потребителския  му акаунт или когато получи информация, че трета страна е получила достъп до данните за акаунта без разрешение.
  • Потребителите нямат право да публикуват порнографско, нецензурно, сексистко, клеветническо, обидно, заплашително, или расистко съдържание в местата за коментари в онлайн платформата. 
  • Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

          

  VIII.        ЦЕНИ

  Цените в сайта са посочени в лева и в евро.

  Цените на курсовете са окончателни и не предвиждат начисляване на допълнителни такси.

  Доставчикът  има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на курсовете в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

  При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

   

  1.           ПЛАЩАНЕ

  Плащането може да се извърши с помощта на богат избор от кредитни и дебитни карти, American Express и PayPal. Нужно е Потрбителят да потвърди, че използваната кредитна / дебитна карта е негова. Всички притежатели на кредитни / дебитни карти подлежат на проверки и упълномощаване от издателя на картата. Доставчикът  си запазва правото да откаже плащания с кредитни карти по своя разумна преценка.

  Собственикът на платформата www.deutschacademy.de се ангажира да предостави услуга на Потребителя само след заверяване на плащането за съответния курс в банковата сметка на Собственика.

  Ако сумата не може да бъде събрана поради недостатъчно средства, фалшиви банкови данни или ако клиентът откаже дебита, въпреки че няма право да го направи, клиентът трябва да поеме таксите, генерирани за всяко възстановяване или неуспешна транзакция от страна на съответната кредитна институция, ако те са резултат от неговите действия. 


  1.   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

  Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние, защото се касае:

  1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика;
  2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

  Поради естеството на предлаганите продукти, сумите платени за курсове и електронни книги, достъпни на онлайн платформата www.deutschacademy.de, не подлежат на възстановяване.

  Суми заплатени за курс или за електронни книги могат да се възстановят само при доказана техническа грешка при заплащането, а именно когато потребителят погрешка е заплатил избрания продукт повече от веднъж или в случай на установена злоупотреба от страна на Потребителя. В този случай Доставчикът ще възстанови сумата над стойността на един курс или една книга.

  При възстановяване на суми от страна на Доставчика е налична такса от 24 лв. за техническа обработка, като тя бива директно приспадната от сумата, която подлежи на възстановяване. Възстановената сума, от която е приспадната таксата се връща обратно по сметката, от която е постъпило плащането от Потребителя.

   


  1.             АВТОРСКИ ПРАВА

  Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Сайта, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са собственост на Доставчика и са под закрилата на българското и световното законодателство - Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Използвайки Сайта, Потребителят се съгласява, че съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин. Потребителят няма право да премахва известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на сайта материали.

  Всички онлай курсове са защитени с авторско право и са собственост на Доставчика. Изтеглянето на курсовете за лично ползване или тяхното разпространение се тълкува, като нарушение на авторските права на Доставчика.

  При констатиране на нарушение на авторските права, Доставчикът има право да санкционира Потребителя нарушил правата, като може да деактивира потребителски профил и да не допуска ползването на курсовете на потребителите, които са ги свалили за лично ползване или за разпространение.

   

  XII.            ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

  Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага.

  Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

  Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

  Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

  Доставчикът си запазва  правото да оттегли без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към неговата страница.

   

  XIII.          ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  Сайтът може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

  Ако Потребителят избере да използва тези линкове, той напуска сайта и, тъй като Доставчикът не контролира съответните страници, същият не носи отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат, във връзка с тези страници.

  Доставчикът не носи отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Доставчикът съветва Потребителите да се запознаят с Общите условия за ползване и Политиките за поверителност на страниците, които посещават, тъй като Общите условия и Политиката за защита на лични данни на Доставчика няма да бъдат приложими.

  Доставчикът си Запазва  правото по всяко време да премахва линк на сайта.

   XIV.     ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

   (а) нарушение на настоящите Общи условия;

   (б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или 

  (в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

  1.      ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА ПЛАТФОРМАТА

  * Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребителя да използва сайта по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа на Потребителя до сайта и в случай:

  (а) на нарушение на настоящите Общи условия;

  (б) че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за клиенти на Доставчика или за неговата организация.

  * Потребителите имат право да изтрият своя потребителски акаунт по всяко време, без да се налага да посочват причини като следват стъпките в потребителския си профил. Ако желаете вашите лични данни, съхранявани от www.deutschacademy.de, да бъдат премахнати, трябва да изпратите искане на deutschacademyinfo@gmail.com.


       XVI.       ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  •     Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта и на онлай курсовете и книгите, както и за очакванията които са имали Потребтелите.
  • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
  • Дставчикът не носи отговорност, ако Потребителят реши да не използва заплатения курс или книга.
  • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
   • Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати - като например временно прекъсване на достъпа до сайта, поради технически причини и други.
 • Доставчикът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
   • Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на изразените от Потребителите коментари.
 • Доставчикът не носи отговорност при невъзможност за отваряне на онлайн курсовете поради технически причини дължащи се с техническа неизправност на устройство на Потребителя.
 •     

  XVII.       СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

  Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

      XVIII.      ПРИЛОЖИМО ПРАВО

  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

   

  XIX.      РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Ако такова не мoже да бъде постигнато, спорът ще се отнесе към компетентния съд в България

  Ако не сте доволни, от който и да е от елементите на сайта www.deutschacademy.de  или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.deutschacademy.de.

  1. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ДОСТАВЧИКA. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

  При извършване на промени в Общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта на ДОСТАВЧИКA. 

  Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛЯТ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ, при което ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛЯТ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му.