Скъпи приятели, цената на началния курс по немски език А1 е актуална до края на септември 2023г. / Съобщения в чата по-късно вечер и през нощта ще бъдат отговорени на другия ден по имейл. Оставаме на разположение 0894 989 508.

Home / Видео курсове 🎓 / A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
НАМАЛЕНО
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
A1.1 (Първа част) - 10 видео лекции
НАЛИЧНО
€199,99 €99,99
За колко човека

Описание

Какъв материал включва А1.1 (Част първа) - 10 видео урока

Lektion 0 - Уводен урок по немски език
Lektion 1 - Erste Kontakte / Първи контакти
Lektion 2 - Die 4 Freunde / Четиримата приятели
Lektion 3 - Bekannte Leute / Познати хора
Lektion 4 - Leute und Sprachen / Хора и езици
Lektion 5 - In der Schule / В училище
Lektion 6 - Meine Familie / Моето семейство
Lektion 7 - Haustiere / Домашни любимци
Lektion 8 - Mein Haus / Моят дом
Lektion 9 - Mein Zimmer

Всяка лекция се състои от: видео, речник с новите думи, презентация, която можете да свалите и допълнителни упражнения в тестови формат. Получавате отговорите веднага след предаване. Имате междиннен тест - след 5-тия урок и финален - след 9-тия урок.

Граматиката в А1.1: Фонетика и произношение, спрежение на глаголи, числата, групи глаголи с промяна на гласната при спрежение, глаголи изключения от правилото, лични местоимения, притежателни местоимения, видове отрицание, увод в der, die, das и правила за определянето им, определителен и неопределителен член, винителен падеж Akkusativ, именителен падеж Nominativ, склонение на съществителни N-Deklination, глаголи, получаващи допълнително +е при спрежение, конструкция на немското изречение. 


Този курс е за хората, които:

Safety SwitchИскат да учат със свое собствено темпо.
Safety SwitchИскат ясни и прости обяснения на български език.  
Safety SwitchИскат сами да избират деня и часа на урока.
Safety Switch   Искат да учат без стрес в приятелска атмосфера.  Всичко от което се нуждаете на едно място:

Неограничен достъп
Със закупуването на курса Вие получавате неограничен достъп до него, по всяко време и от всяко устройство. Ще имате възможността да се връщате на уроците, толкова пъти, колкото пожелаете.  


Обяснения на български език  
Обясненията в курса са изцяло на български език, както и всикчи допълнителни материали включени в него.


 Сертификат
След края на курса, при успешно издържан финален онлайн  изпит, ще получите сертификат от Deutsch Academy, с уникален номер и дата на издаване, доказващ новите Ви знания.

Доволни курсисти