Научи немски език онлайн с учител от всяка точка на света. Възможно е! Оставаме на разположение: 0894 989 508

Какво означават нивата A1, A2, B1, B2, C1, C2 по немски език

Какво означават нивата A1, A2, B1, B2, C1, C2?

Ако искате да посетите курс по немски език, нивата на курсовете по немски език обикновено се дават като A1, A2, B1, B2, C1 и C2.

Нивата се определят от така наречената "Обща европейска езикова рамка - CEFR" на Съвета на Европа. Можете да си представите тази „референтна рамка“ като доста дебела книга, която описва какво може да прави един изучаващ с езика на определено езиково ниво в различни области на чужд език – например „слушане“, „четене“, „говорене“ и "писане".

Какво означават буквите?

Европейската референтна рамка също така разделя всички важни европейски езикови тестове на шест нива на трудност A1, A2, B1, B2, C1 и C2.

Буквите A, B, C се превеждат, както следва:
A – Елементарно използване (A1 и A2)
B – Самостоятелна употреба на език (B1 и B2)
C – Умело използване на език (C1: напреднало ниво на владеене; C2: почти владеене на родния език)


Тези букви повече или по-малко съответстват на обозначенията на нивата, използвани в миналото (а понякога и днес), основно ниво (=A), междинно ниво (=B) и по-високо ниво (=C). Единствената разлика е, че никой преди това не е определил какво точно трябва да означават тези нива.

Защо има референтна рамка?

Целта на референтната рамка е преди всичко да направи сравними езиковите тестове, но също и езиковите курсове, предлагани от различни доставчици – включително основни и средни училища, както и университети и частни езикови училища.

Глобалният мащаб

Тъй като в реалния живот никой не иска да чете дълга книга, за да разбере на какво езиково ниво се намира, съществува така наречената глобална скала, която обобщава най-важните характеристики на нивата в таблица на една страница. Там можете да прочетете, че на ниво A1 например Вие можете да общувате по прост начин, ако човекът, с когото говорите, говори бавно и ясно и е готов да помогне.

За ниво C1, което трябва да постигнете, за да издържите изпита TestDaF или изпита DSH, например, описанието звучи много по-взискателно: „Може да разбира широк набор от сложни, по-дълги текстове и също така да схваща имплицитни значения. Може да се изразява спонтанно и свободно, без често да се налага да търси думи ясно. Може да използва езика ефективно и гъвкаво в социалния и професионалния живот или в обучението и обучението. Може да създаде текст по сложни теми по ясен, структуриран и подробен начин, използвайки по подходящ начин различни средства за текстови връзки.“

Референтната рамка е само препоръка

Все пак трябва да имате предвид, че Европейската референтна рамка е само препоръка. Това означава, че например всяко езиково училище, което предлага курсове по немски език, може да определи нивото, на което да е неговият курс по немски език. Ако след това вземете описанието на C1, лесно можете да си представите, че може да има различни мнения за това какво е например "по-дълъг" или "взискателен" текст.

Независимо от това, с помощта на „описанията на възможностите“ в глобален мащаб можете да получите добра първа индикация за вашето езиково ниво, ако се опитате самокритично да класифицирате знанията си по немски в глобален мащаб.

Тествайте езиковото си ниво тук: ТЕСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВО

Или започнете от началото с немския език: Курс за начинаещи - цялото ниво А1 по немски език