НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ ни материал Der, die, das и всички правила (за тях) е намален ЗА ВАС целият месец юни!

Модални частици/ Modalpartikeln B1, B2, C1 - Част I

Приятели, днес ще се занимаваме с тема, която не е трудна, но въпреки това е много комплексна. Извадили сме доста примери и обяснения и ще разделим тази статия на няколко части.


Темата за днес са: 


Модалните частици (Modalpartikeln) - това са думи, които:


- Биват използвани само разговоната реч и дори жаргонно. Човек не ги изписва. А ако ги видим изписани в изречение можем да кажем, че това е проява на лош вкус в писмеността. 

- Рядко могат да бъдат обяснени дори от хора с майчин език.

- Често имат и други значения. Например много от частиците са ни известни и като съюзи (които свързват две изречения)

- Използват се най-често от хора с майчин език.

- Когато се научим да ги използваме, нашият немски ще бъде по-близък до майчиния немски

 1. Denn.

- Първо значение - засилва значението / интензивността.

Например: 

Wie geht es dir denn heute? -  Как си днес?
Познаваме думата denn. Тя е съюз. Свързва две изречения. Например: 

Ich gehe einkaufen, denn ich brauche Tomaten. 🍅 

Проблемът и трудността идва от там, че в изречението "Wie geht es dir denn heute?" думата вече не е съюз и изпълнява друга функция - на частица.

В това изречение denn прави въпроса по- интензивен. Можем разбира се, да кажем просто Wie geht es dir heute? Така въпросът е неутрален, по- стандартно зададен.

Сега си представете, че виждате най-добрата си приятелка, с която можем да си позволим дори да говорим на жаргон. Тя е боледувала една седмица и я виждаме след това. Тогава на български можем да кажем:

Ванеса! Абе оправи ли се? - Нашето "абе" по същия начин е жаргонно и засилва интензивността на въпроса. Такава роля играе и "denn". 

"Wie geht es dir denn heute?"

 

- Второ значение - изразява изненада.

Hast du denn keine Uhr? - Нямаш ли часовник? - Това изречение отново може напълно да съществува без модалната частица. Това което тя изразява в случая е не просто, задаваме въпро, а сме изненадани. На български най-добре бихме го изразили с едно "Е" отпред:

Е, нямаш ли часовник? - Усещате разликата, нали?2. Doch

- Първо значение - засилва значението / интензивността.

Erklären Sie das doch, bitte. - Моля обяснете това. Разбира се отново можем да кажем това изречение без "doch", тогава то е неутрално. Докато с "doch", значението е, моля настройчиво. Отново нещо, като нашето: Ама, моля Ви, обяснете. 

 

- Второ значение - приятелска подкана за действие.

Komm doch morgen vorbei. - Заповядайте утре. Ако тук махнем "doch", изречението носи значението на заповед при военна скужба: Ела, утре! 

Докато със "doch" вече имаме значението "Заповядайте утре".

 

- Трето значение - при нещо, което току що се е случило

Wie war doch gleich dein Name? - Как каза, че се казваш (току що). - Носи значението на: ами да, ти току що ми го каза, но просто ми влезе през едното ухо и излезе през другото.

 

 
За doch имаме и друга статия с подробности:
Ja, nein, DOCH! (А2-B1)

 

 

3. Aber - Тук отново можем да се подведем, защото "aber" отново ни е познат съюз, който свързва две изречения. Например:

Ich liebe die Katzen, aber ich kann Zuhause keine Katze ertragen. - Обичам котките, но вкъщи не мога да понасям котки. - Тук "aber" е съюз.

 

Сега да го разгледаме и като частица: 

- Първо значение - Изразява изненада

Du bist aber dünn geworden. - Ти си отслабнал. / Изречението без "aber" е просто факт без емоция: Ти си отслабнал., докато:

Du bist aber dünn geworden. - изразява изненада и емоция: 

Ама ти си отслабнал;
Абе ти си отслабнел;
Ми ти си отслабнал.

 

- Второ значение - Акцент, наблягане.

Mach das aber noch heute. -Направи го още днес. - Както забелязвате на български, рядко превеждаме тези частици, въпреки това е важно да знаем какво значение носят.

Mach das noch heute. - Направи това още днес. - Неутрално, без емоция.

Mach das aber noch heute. - Ама направи това още днес. - Значение: задължително го направи, за мен е важно.

 

Следващата събота продължаваме с още подробности за модалните частици. Ако имате въпроси, не се колебайте да ни пишете!

 

Примерите и обясненията са взети от учебника Mittelpunkt C1 на издателство Klett.