Ort, Platz или Stelle?

Ort, Platz или Stelle?
Често учащите немски бъркат думите Ort, Platz и Stelle ( особено Ort и Platz). Причината е, че на български ги превеждаме с една дума: “място”. В българския език думата носи няколко значения със себе си. Например:

1. Вкъщи няма много място. <- Значение: абстрактно значение, място по принцип.
2. Мюнхен е красиво място. <- Значение: географско място, напр. град
3. Моето място в Киното е до твоето. <- Значение: физическа позиция
4. Василева ми взе мястото в офиса. <- Значение: позиция, работно място

Но в немския език, за разлика от българския, има различна дума за различните контекстове, в които тази дума се употребява. Това е и причината немските еквиваленти често да се бъркат.

Не се притеснявайте, ние решихме да се погрижим! Затова да обясним тънката разлика в тези думи. Примерните изречения, разбира се, са винаги най-големият ни помощник в такива ситуации. Да започваме:

1. der Ort, die Orte – Място. В най-общ смисъл на думата - зона. Това може да е държава, град, окръг и тн. Ето как можем да използваме думата:

1. Berlin ist kein guter Ort. – Берлин не е добро място.
2. Sie ziehen von Ort zu Ort um. Те се местят от място на място.
3. Ich wohne an einem sehr schönen Ort. – Живея на много хубаво място.


2. der Platz, die Plätze - място, по-специфично. Например мястото, което се заема от нещо определено. Думата има и второ значение „площад“, което няма да разглеждаме в момента. Rathausplatz – мястото, на което всъщност стои кметството. Използва се в по-конкретен смисъл. Например:

1. Alles war an seinem Platz. – Всичко (вещите му) беше на мястото му.
2. Entschuldigung, ist der Platz frei? – Извинявайте, мястото свободно ли е?
3. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Zimmer für neue Bücher. – Нямам повече място в стаята ми за нови книги.


3. die Stelle, die Stellen - Място, в преносно значение, позиция (работна позиция, житейска позиция, позиция на гледната точка). Например:

1. Das ist eine tolle Arbeitsstelle; - Това е супер позиция (работна).
2. An deiner Stelle würde ich ganz ruhig sein; - На твое място бих била напълно спокойна. (В твоята житейска позиция.)
3. An welcher Stelle tut es Ihnen weh? - На кое място Ви боли? (Конкретна точка)
4. Im Hauptsatz steht das Verb an zweiter Stelle. - В главното изречение, глаголът стои на втора позиция.

Ако преминаваме от по- общото към по-конкретното ще подредим думите по следния начин: der Ort > der Platz > die Stelle.

А сега да разгледаме първите изречения на български и как биха звучали на немски:

1. Вкъщи няма много място. - Zuhause gibt es nicht viel Platz.
2. Мюнхен е красиво място. - München ist ein schöner Ort. 
3. Моето място в Киното е до твоето. Mein Platz im Kino ist neben deinem Platz.
4. Василева ми взе мястото в офиса. Vasileva hat meine Stelle genommen.

Ако се чудите защо der Platz е от мъжки род, а die Stelle от женски, разгледайте нашата електронна книга относно правилата за der, die, das.

Ако имате интересни идеи за бъдещи статии или въпроси, не се колебайте да ни пишете.
Немски дървени банкноти

Немски дървени банкноти

50 изумяващи факта за Германия,  които може би не сте чували

50 изумяващи факта за Германия, които може би не сте чували

Empty content. Please select article to preview