НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ ни материал Der, die, das и всички правила (за тях) е намален ЗА ВАС целият месец юни!

Ort, Platz или Stelle?

Често учащите немски бъркат думите Ort, Platz и Stelle ( особено Ort и Platz). Причината е, че на български ги превеждаме с една дума: “място”. В българския език думата носи няколко значения със себе си. Например:

1. Вкъщи няма много място. <- Значение: абстрактно значение, място по принцип.
2. Мюнхен е красиво място. <- Значение: географско място, напр. град
3. Моето място в Киното е до твоето. <- Значение: физическа позиция
4. Василева ми взе мястото в офиса. <- Значение: позиция, работно място

Но в немския език, за разлика от българския, има различна дума за различните контекстове, в които тази дума се употребява. Това е и причината немските еквиваленти често да се бъркат.

Не се притеснявайте, ние решихме да се погрижим! Затова да обясним тънката разлика в тези думи. Примерните изречения, разбира се, са винаги най-големият ни помощник в такива ситуации. Да започваме:

1. der Ort, die Orte – Място. В най-общ смисъл на думата - зона. Това може да е държава, град, окръг и тн. Ето как можем да използваме думата:

1. Berlin ist kein guter Ort. – Берлин не е добро място.
2. Sie ziehen von Ort zu Ort um. Те се местят от място на място.
3. Ich wohne an einem sehr schönen Ort. – Живея на много хубаво място.


2. der Platz, die Plätze - място, по-специфично. Например мястото, което се заема от нещо определено. Думата има и второ значение „площад“, което няма да разглеждаме в момента. Rathausplatz – мястото, на което всъщност стои кметството. Използва се в по-конкретен смисъл. Например:

1. Alles war an seinem Platz. – Всичко (вещите му) беше на мястото му.
2. Entschuldigung, ist der Platz frei? – Извинявайте, мястото свободно ли е?
3. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Zimmer für neue Bücher. – Нямам повече място в стаята ми за нови книги.


3. die Stelle, die Stellen - Място, в преносно значение, позиция (работна позиция, житейска позиция, позиция на гледната точка). Например:

1. Das ist eine tolle Arbeitsstelle; - Това е супер позиция (работна).
2. An deiner Stelle würde ich ganz ruhig sein; - На твое място бих била напълно спокойна. (В твоята житейска позиция.)
3. An welcher Stelle tut es Ihnen weh? - На кое място Ви боли? (Конкретна точка)
4. Im Hauptsatz steht das Verb an zweiter Stelle. - В главното изречение, глаголът стои на втора позиция.

Ако преминаваме от по- общото към по-конкретното ще подредим думите по следния начин: der Ort > der Platz > die Stelle.

А сега да разгледаме първите изречения на български и как биха звучали на немски:

1. Вкъщи няма много място. - Zuhause gibt es nicht viel Platz.
2. Мюнхен е красиво място. - München ist ein schöner Ort. 
3. Моето място в Киното е до твоето. Mein Platz im Kino ist neben deinem Platz.
4. Василева ми взе мястото в офиса. Vasileva hat meine Stelle genommen.

Ако се чудите защо der Platz е от мъжки род, а die Stelle от женски, разгледайте нашата електронна книга относно правилата за der, die, das.

Ако имате интересни идеи за бъдещи статии или въпроси, не се колебайте да ни пишете.