НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ ни материал Der, die, das и всички правила (за тях) е намален ЗА ВАС целият месец юни!

Perfekt oder Präteritum?

„Er kaufte ein Brot” oder „Er hat ein Brot gekauft”? Perfekt oder Präteritum?

Когато ние българите започнем да учим миналите времена на немски език, често правим сравнение с майчиния ни, което е най-естественото нещо на света.

Да, но в този материал, трябва да направим ясно разграничаване.

На български имаме минало свършено време (напр. аз четох) и минало несвършено време  (напр. аз четях). Тази свършеност и несвършеност на действието НЯМА еквивалент в немския език.

Миналите времена в немския език са 3 - Perfekt, Präteritum и Plusquamperfekt, но в тази статия ще направим разликата между Perfekt und Präteritum.п


Много езици имат различни времена за минало време. Те често имат различни значения. На немски обаче правилата за използване на минало просто време и минало перфектно време са доста лесни за научаване. Тъй като обикновено няма разлика в значението между двете.

Präteritum: Er ging zum Bäcker und kaufte ein Brot.
Perfekt: Er ist zum Bäcker gegangen und hat ein Brot gekauft.

Това изречение е правилно и в двете миналия времена. Тези две изречения означават едно и също нещо.

 

Das Perfekt: Die Zeitform der Alltagssprache 

Перфектът -  Миналото време на ежедневния език.

В ежедневния език се използва предимно Перфект. Особено когато говорим помежду си, какво се е случило, почти всеки немец използва Perfekt. В случай на лична комуникация, дори писмена, например в съобщение в месинджър или пощенска картичка, отново ще изпозлваме Перфект.

 

> Was hast du gestern Abend gemacht?
< Ich habe Nudeln gekocht und zu Abend gegessen. Dann habe ich ein bisschen ferngesehen und bin ins Bett gegangen.


Същият разговор в минало просто - Präteritum би прозвучал твърде официално и доста чуждо за ушите на повечето немци. Особено когато задават въпроси, немците почти винаги използват Перфект.

 

Das Präteritum: für die formelle Schriftsprache und spezielle Verben

Претеритум (Минало просто) - за официална писмена реч и специални глаголи.


На немски език минало просто време Präteritum се използва главно при официална писмена реч. Такива са исторически разкази, книги, доклади, закони или журналистически текстове.

Въпреки това миналото време Präteritum се използва и в говоримия език: например обикновено при глаголите sein и haben.

 

Ich war gestern in der Arbeit.
Ich hatte viel zu tun.Дори при модалните глаголи човек предпочита да използва минало просто, когато говори:

Als ich jung war, konnte ich Italienisch.

 

Това, което трябва да запомним в заключение на тази статия е, че миналите времена Perfekt и Präteritum нямат нищо общо с минало свършено и минало несвършено. Perfekt използваме в ежедневния език, а Präteritum ще намерим в книги, вестници и официална реч.