Включете се в нивото Б1 ДОКАТО ОЩЕ ГО ПРАВИМ! Цените на курсовете Б1.1 и Б1.2 са актуални до края на месец МАЙ 2024г. Оставаме на разположение: 0894 989 508

Viel oder viele?

Миналата седмица, по време на заниманията ми с групата ми малки ученици, в едно упражнение видяхме думата "viel". Исках да припомниме правилото и ги попитах: Дечица, помните ли кога използваме viel и кога viele. 

Веднага получих отговора от едно момче на 12 години: Много ясно, госпожо! Viel е за единствено число, а viele за множествено. Отговорих: Звучи логично! Но какво означава думата? Помислихме заедно и се сетихме, че и двата варианта на думата viel / viele означават "много", така че няма как единия вариант да бъде използван за единствено число. Ако нещо е много, няма как да е едно.

Така че извадих следното упражнение. Нека ви покажа. В това упражнение трябва навсякъде да сложим в празните пространства "много". Въпросът е кое "много"? Viel oder viele?

VIEL ODER VIELE?

 • Der Junge trinkt ......Milch.                
 • Der Mann verkauft  ...... Autos.
 • Das Mädchen malt ...... Bilder.              
 • Die Frau kauft ...... Käse.
 • Die Sekretärin hat  ...... Dokumente.
 • Er braucht ......  Geld.        
 • Anna hat  ...... Zeit.
 • Wie ......  kostet das?
 • Um wie ...... Uhr kommst du?
 • Frau Weiß kocht ...... Kartoffeln.
 • Wo gibt es  ...... Elefanten?
 • Ich habe ...... Probleme.

А Вие можете ли да направите упражнението сами? Защото ако не сте сигурни, нека затвърдим правилото директно с пример.

Die Lehrerin hat viele Bücher. -  Учителката има много книги.

Der Kaffee ist mit viel Zucker.   - Кафето е с много захар.

 

В първото изречение сме използвали viele Bücher, а във второто viel Zucker. Въпросът е защо? Тези две изречения са доста подобни по конструкция. На първа позиция имаме вършителя на действието (подлога) Die Lehrerin, Der Kaffee, а на втора позиция самото действие (сказуемото) hat, ist. От тук можем да направим заключението, че щом са толкова подобни по конструкция до думата viel / viele, то може би разликата идва в думата след това.

Точно така! Сега да разберем каква е съществената разлика между думите "книги" и "захар". Задаваме си въпроса, можем ли да го преброим? Както на немски, така и на български можем да говорим за броими и неброими съществителни.

Съществителните, които можем да преброим без да се замисляме се наричат броими. Например: книги - една, две, три. Нямаме никакъв проблем да ги преброим. Топки, дрехи, чаши, врати, учебници - всички тях можем лесно да преброим.

За всички тях използваме 
viele.

А какви са тези съществителни, които не се броят?  Ами, не че не се броят, просто при тях трябва да вмъкнем някакво мерило или мерна единица. Например: захар. Не можем да кажем "две захар, моля". Можем да кажем две опаковки, два килограма, две лъжички, две чаши захар. Така думата захар е неброимо съществително, защото не можем да я измерим директно. Други такива неброими съществителни са: мляко, вода, сок, сол, време, любов, пари

За всички тях използваме viel.

Да направим упражнението заедно, за да затвърдим наученото.

 

- Der Junge trinkt ......Milch.  
Можем ли директно да преброим млякото? Ами не. Можем да кажем една опаковка, един литър, една чаша мляко. Тоест млякото е неброимо съществително и ще използваме viel.   -
Der Junge trinkt viel Milch.       

- Der Mann verkauft  ...... Autos. 
Една кола, две коли? Да, можем да ги проброим. Ще използваме viele.  - Der Mann verkauft viele Autos.

- Das Mädchen malt ...... Bilder.      
Една картина, две картини? Да, можем да ги проброим. Използваме viele.  - Das Mädchen malt viele Bilder.        

- Die Frau kauft ...... Käse. - Един кашкавал, два кашкавала? Истината е, че на български си го казваме по този начин, дори и да не напълно верен. Истината е, че този кашкавал може да се преброи на парченца, на опаковки и на килограм, така че щом имаме повече от една възможност да преброим този предмет, той е неброим. - Die Frau kauft viel Käse.

- Die Sekretärin hat  ...... Dokumente. - Един документ, два документа. Всичко е точно. Това е броимо съществително. Използваме viele.  - Die Sekretärin hat viele Dokumente.

- Er braucht ......  Geld.  - Едни пари, две пари, три пари. Това изречение звучи като 3-годишно дете, което се учи да чете. А именно защото не е правилно. Парите можем да ги преброим в левове или други валути, стотинки и тн. Отново имаме неброимо съществително - Er braucht viel  Geld.  

- Anna hat  ...... Zeit. - Едно време, две време? Не става. Ще използваме viel. - Anna hat  viel Zeit.

- Wie ......  kostet das? - Това е израз: Колко струва това? Имаме предвид, wie viel Geld - колко пари струва това. Затова и този израз се използва с viel. - Wie viel kostet das?

- Um wie ...... Uhr kommst du? -Отново израз, който използваме с  viel. - Um wie viel Uhr kommst du?

- Frau Weiß kocht ...... Kartoffeln. - Един, два три картофа? Да, можем да ги преброим така. Броимо съществително. Използваме viele. - Frau Weiß kocht viele Kartoffeln. 

- Wo gibt es  ...... Elefanten? - Два слона или два литра слон? И тук лесно се ориентираме. - Wo gibt es viele Elefanten?

- Ich habe ...... Probleme. - Може ли човек да преброи проблемите си? Това е интересен въпрос. Нека Ви улесня. Можем ли да кажем, имам два прблема? Ами да. Тогава съществителното е броимо. - Ich habe viele Probleme. -

В тази статия разгледахме доста примери, както стандартни, така и с изрази. Вие вече сте експерт, що се отнася до viel и viele.

Ако имате въпроси, или пък ако Вие имате труден материал, който искате да обясним в статия, моля пишете ни! Затова сме сложили този чат на сайта ни! :)

Ако нашите обяснения Ви допадат и имате въпроси относно определянето на рода на думата в немския език, спрягането на глаголите - правила и всички изключения, образуването на числата и изключенията им, отрицанията в немския, падежите, каква е разликата между Номинатив и Акузатив иииии какво изобщо е падеж (а това си е сериозен въпрос), лични местоимения, определителен и неопределителен член, Н склонението (N-Deklination), глаголите, които обръщат словореда на изречението, конструкцията на немското изречение, отговорите ще намерите до 10ти урок в записания ни курс по немски език за ниво А1.

Да, приятели, езиковото ниво А1 в немския език е сериозна материя и необходима ознова в немския език, която често се неглижира.

А пък от 10ти до 20-ти урок в записания видео курс се занимаваме с позиция на глагола в изречението, предлози с акузатив, предлози с датив и предлози, които се използват и с двата падежа и какъв им е случая на тях :), винаги възвратни и невинаги възвратни глаголи, най-разни конструкции, безлични подлози, часовника, делими и неделими представки и съответно глаголи, глаголи на позицията, лични местоимения в Акузатив и Датив и се учим да пишем имейли / писма.

Сериозни работи, за сериозни хора. :)