Включете се в нивото Б1 ДОКАТО ОЩЕ ГО ПРАВИМ! Цените на курсовете Б1.1 и Б1.2 са актуални до края на месец МАЙ 2024г. Оставаме на разположение: 0894 989 508

Модални частици/ Modalpartikeln B1, B2, C1 - Част II

Приятели, днес ще се занимаваме с тема, която не е трудна, но въпреки това е много комплексна. Извадили сме доста примери и обяснения и ще разделим тази статия на няколко части.


Темата за днес са: 


Модалните частици (Modalpartikeln) - това са думи, които:


- Биват използвани само разговоната реч и дори жаргонно. Човек не ги изписва. А ако ги видим изписани в изречение можем да кажем, че това е проява на лош вкус в писмеността. 

- Рядко могат да бъдат обяснени дори от хора с майчин език.

- Често имат и други значения. Например много от частиците са ни известни и като съюзи (които свързват две изречения)

- Използват се най-често от хора с майчин език.

- Когато се научим да ги използваме, нашият немски ще бъде по-близък до майчиния немски

 

 Приятели, това е втората част на този материал, затова продължаваме директно с номер 4.

Първата част е тук:   

Модални частици/ Modalpartikeln B1, B2, C1 - Част I

 

4.  Auch

- Първо значение - Възражение, разочарование 🤨

Wie konnte er das auch vergessen! - Че как можа да забрави! - Забележете, това не е въпрос, тук имаме възражение: Абе, как можа да забрави!

 

- Второ значение - Акцент, наблягане.⚠️

Hast du sie wirklich auch angerufen? - Ама наистина ли и се обади? -


Представете си ситуацията, в която Ви казвам, че баба Ви има рожден ден и трябва да и се обадите. Вие ми отговаряте: Спокойно, обадих и се вече. В такава ситуация (говорейки на "ти") бих отговорила: 

Ама наистина ли и се обади? - Hast du sie wirklich auch angerufen? - Auch засилва емоцията и интензивността на изречението.

 

- Трето значение - Емоция, съгласие с нещо. 🤔👍

Was sollte er auch tun? - Е, какво да направи? - Съгласие с чуждите действия.

Was sollte er tun? - Какво трябваше да направи? - Неутрално, без емоция.

Да си представим, че чуваме за банков обир по новините. Служителят на касата в банката е бил заплашен с пистолет и е дал всички налични пари от касата. Сега медиите го обвиняват. Това което бих казала на български е:

- Е, какво да направи!? Нали е бил заплашен с пистолет.

Ето тези наши възмущения и емоции, които вкарваме се изразяват чрез модалните частици. 

 


5.  Aber auch = wirklich - в действителност, същински 

- Първо значение - Изразява тотално възмущение и разочарование 😩

Du bist aber auch ein Idiot. - Ти си ама че идиот. (Тук си представяме как се удряме по челото).

Представете си някаква тотална пародия. Например, че живеем в по-престъпен квартал и на гости с преспиване ни идват приятели, които паркират лъскавата си скъпа кола отпред и я оставят отключена за през нощта. На сутринта колата я няма. Това което можем да кажем със сутрешното кафе на нашия приятел шофьор е: Du bist aber auch ein Idiot.
6. 
Halt - наистина; в действителност 👌

 

- Първо значение -Показва личното мнение / нагласа. Също паразитна дума. Немците често я вмъкват в изречението.

Das ist halt so. -Така е (наистина; в действителност). - Носи значението, аз не мога да направя нищо по въпроса. Положението просто е такова.


- Второ значение - Изразява в молби и приканвания адресираното лице да се подчини на молбата (защото няма друг или по-добър начин)

Примери:

Dann gib es ihr halt zurück! - Ми тогава и го върни!

Wenn du es unbedingt möchtest, dann kauf es dir halt. - Ако толкова го искаш, ми купи си го.

 

 - Трето значение - Засилва изказването. 💪

Ich meine halt, da müssten wir unbedingt helfen. - (Абе) имам предвид, че наистина трябва да помогнем.

Приятели, незабравяйте, че в тази статия сме избрали да преведем модалните частици, за да добиете максимално представа и усещане за тях.

В повечето случаи ТЕ НЕ СЕ превеждат.  Те дават тона на изказването. 

 

Примерите и обясненията са взети от учебника Mittelpunkt C1 на издателство Klett и www.duden.de.