Включете се в нивото Б1 ДОКАТО ОЩЕ ГО ПРАВИМ! Цените на курсовете Б1.1 и Б1.2 са актуални до края на месец МАЙ 2024г. Оставаме на разположение: 0894 989 508

Модални частици/ Modalpartikeln B1, B2, C1 - Част III

Приятели, днес ще се занимаваме с тема, която не е трудна, но въпреки това е много комплексна. Извадили сме доста примери и обяснения и ще разделим тази статия на няколко части.


Темата за днес са: 


Модалните частици (Modalpartikeln) - това са думи, които:


- Биват използвани само разговоната реч и дори жаргонно. Човек не ги изписва. А ако ги видим изписани в изречение можем да кажем, че това е проява на лош вкус в писмеността. 

- Рядко могат да бъдат обяснени дори от хора с майчин език.

- Често имат и други значения. Например много от частиците са ни известни и като съюзи (които свързват две изречения)

- Използват се най-често от хора с майчин език.

- Когато се научим да ги използваме, нашият немски ще бъде по-близък до майчиния немски

 

Приятели, това е втората част на този материал, затова продължаваме директно с номер 7.

Първата част е тук:   

Модални частици/ Modalpartikeln B1, B2, C1 - Част I

 

 

7. Bloß [blo:s] - с дълга гласна

- Първо значение - желание (можем да преведем като "само, пък")

Wenn ich ihn bloß wiedersehen konnte.... - Само / Пък да можех да го видя още веднъж.

 

- Второ значение - предупреждение, заплаха

Hör bloß damit auf! - Абе, престани! - Отново носи силна емоция. Използваме в ситуация, в която някой ни лази по нервите след като сме го помолили да престане поне 10 пъти учтиво. Дори носи агресивно значението, че ако другият човек не престане, може да му се случи нещо лошо.

Без тази частица ще имаме стандатно неутрално изказване: Hör damit auf! - Престани! 

 

 

8. Eben / nun mal - Показва личното мнение / нагласа

Пример:

Teenager sind eben / nun mal so. - Тийнежърите са си такива. - Те не просто "са такива", а това е мнението, което подкрепяме. Ние вярваме на това изказване и по този начин с тези частици eben / nun mal го показваме.

Пример:

-Ah, deine Deutschlehrerin ist aber streng! - О, твоято учителка по немски е строга!
- Ja, sie ist eben so. - Да, ми такава си е. 
 

 

9. Eh / Sowieso -  (Ми / Така или иначе) - Показва личното мнение / нагласа


Пример:

Du hast eh / sowieso keine Zeit für mich! - Ти така или иначе нямаш време за мен.

"Ти нямаш време за мен." - Това е изказване, факт.

"Ти така или иначе нямаш време за мен." - Тук вече имаме нашата нагласа към ситуацията. 

 

Приятели, незабравяйте, че в тази статия сме избрали да преведем модалните частици, за да добиете максимално представа и усещане за тях.

В повечето случаи ТЕ НЕ СЕ превеждат.  Те дават тона на изказването. 

 

Примерите и обясненията са взети от учебника Mittelpunkt C1 на издателство Klett и www.duden.de.