НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ ни материал Der, die, das и всички правила (за тях) е намален ЗА ВАС целият месец юни!

Наистина ли немският новогодишен поздрав има еврейски корени?

За Нова година в немскоговорящите страни, човек си пожелава “Guten Rutsch!“  

Подробна информация за израза, ще намерите в първата ни статия тук: Желаем Ви einen guten Rutsch???

Днес ще Ви отговорим като разгледаме двете страни на въпроса, наистина ли немският новогодишен поздрав има еврейски корени?

 

Новия немски

Предполага се, че изразът / пожеланието се заражда около 1900г. Ханс Вайгел пише в своя Антиречник "Страданието на младите думи" (1974):

»Schiller hat Goethe keinen guten Rutsch gewünscht, Liszt hat Wagner keinen guten Rutsch gewünscht, auch in den Briefen Rilkes an seine Freifrauen, Gräfinnen und Fürstinnen fehlt jede Andeutung des glückhaften Rutschens in die neuen Jahre.«

Шилер не пожела на Гьоте “Guten Rutsch!“, Лисцт не пожела на Вагнер “Guten Rutsch!“, дори в писмата на Рилке до неговите дами, графини и принцеси няма употребата на “Guten Rutsch!“.

Тогава защо немците си пожелават това? В "Речника на Ротвелшен" (1956) Зигмунд А. Волф казва, че „иначе безмисления поздрав “Guten Rutsch!“ е изкривена Рош Хашана. (Или Рошашана в буквален превод означава „глава на годината“, а в идиоматичното си значение се отнася до еврейската нова година. Терминът е използван за първи път в Танах, в Езекил 40:1. В този пасаж, обаче, терминът не се отнася специално до първия ден от годината, а до „началото“ на годината.)

Андреас Начама също пише в своя "Идиш в берлинския жаргон" (1994), че „der gute Rutsch" по-скоро се отнася до еврейския Rosch за началото на новата година. Подобна информация може да се прочете и в речника на Хайди Щерн (2000 г.), енциклопедията Лео Ростен (2002 г.), речника на западен идиш на Алфред Клепш (2004 г.), речника на немския език на Бертелсман (2004 г.) и работата на Petret Šubrnese (2010 г.).

 

Колебания

Разбира се, че има и съмнения. Това което евреите наричат официално Рош Хашана "Rosch Haschana" е било разговорно наричано и "Rausch haschono/-ne" или "Rauschaschone/- Rauschscheschone."

Вернер Вайнберг цитира в Лексикона на религиозния речник и обичаите на германските евреи (1994): Трябва да довърша публикацията си за "rausch-ha-schono-". Един "Guten Rausch" човек не си пожелава за нова година. Въпреки че би пасвало чудесно.

Срещу етимологията "Rosch-Rutsch" говори също това, че изразът Rosch Haschana за разлика от много други еврейски изрази, не е влязъл в употреба в ежедневния език. Думата е била едва пасивно позната, почти непозната за нееврейското население на Германия, както Петър Алтхаус подчертава в Chuzpe, Schmus und Tacheles (2004).

Валтер Рьол и Симон Нойберг също отричат ​​връзката между „Rosch“ и „Rutsch“ по фонологични и исторически причини в „Jiddistik-Mitteilungen“ 2002. Те се основават, наред с други неща, на новогодишни картички от Германската империя, на които плъзгането на ски е метафорично за плъзгане в Новата година.

Братя Грим

Ханс Вайгел възрази срещу подобни връзки в строг анализ на семантиката на думата. Das Rutschen - пързалянето, означава плавен преход, в значение за края на годината, да протече безпроблемно:

Желанието, на този, който пожелава е отправено не просто в лицето на края на годината, не се желае само добър преход. Желанието не се изчерпва след няколко секунди, когато сме преминали в новата година. Пожелаваме си цяла добра година отвъд началото. Пожеланието е неточно и показва дяволската природа на крайно необмислено езиково варварство!“

При това изказване Вайгел не взима предвид препратката в речника на братя Грим, че Rutsch "може да бъде груб превод за пътуване"

Също Херман Фришбир изказва значението като "шеговит поздрав при пътуване" в неговия Пруски пословици и пословични поговорки (1865).

Тъй като в немския език е доста често срещано, да се говори за времеви взаимоотношения и процеси в пространствено отношение, затова не може да бъде изключено „че фраза, която всъщност означава по старому добро пътуване, се е променила и се прилага при промяна в нова календарна година". Така заключава Анатол Стефанович в Bremer Sprachblog (2008).

Моля, не бъдете много разочаровани. Като се има предвид изобилието от немски думи от еврейски произход, човек може да преодолее загубата на „einen guten Rutsch“ от този списък.

Пожелаваме Ви щастлива и успешна Нова година.