Цените на курсовете ни са актуални до края на месеца! Оставаме на разположение: 0894 989 508

DAS Weihnachten, ABER DIE Weihnacht?! Моля?

Истински дългосрочен проблем в езиковото обучение отново са въпросите за Коледа. Наистина ли е "das Weihnachten", когато повечето съществителни, които завършват на -en са от мъжки род? (50 правила за определяне на рода на думите в немския език ще намерите тук.) или пък „die Weihnachten“ заради някакво множествено число? Тогава срещаме и съществителното „die Weihnacht“?! Моля?


В немския език има няколко начина да наречем коледния празник правилно. Често използваната форма „Weihnachten“ се счита в стандартния език за среден род единствено число, т.е. „das Weihnachten“. Ето и няколко примера 


- Wir freuen uns auf ein schönes Weihnachten.  - Очакваме с нетърпение една хубава Коледа.
- Обикновено се използва и без определителен член: Weihnachten steht vor der Tür. - Коледа е точно зад ъгъла (пред вратата (бука. превод))


В различните региони „Weihnachten“ често се приема като множествено число (както обикновено се случва в Австрия и Швейцария) и се използва главно с определителен член или прилагателно:


- Ich werde diese Weihnachten im Ausland verbringen. - Ще прекарам тази Коледа в чужбина.

- Nächste Weihnachten werde ich nicht zu Hause bleiben. - Следващата Коледа няма да остана у дома.

В някои устойчиви фрази, особено в пожеланията за Коледа, множественото число е по-често срещано:

- Wir erwarten weiße Weihnachten.  - Очакваме бяла Коледа“.
- Fröhliche Weihnachten! / Frohe Weihnachten! - Весела Коледа!

Съществува и съществително от женски род, без окончание „die Weihnacht“, което срещаме предимно в религиозния език, но също и в устойчиви фрази като:

- zu Weihnacht - за Коледа
- eine frohe Weihnacht. Весела Коледа

Няма значение каква форма ще изберете за Вашите коледни поздрави и пожелания – ние ви желаем Весела Коледа!

Ако надписвате картички на немски език, тази статия ще Ви е от помощ:

Немски празници (думи и изрази)

Още специализирана лексика в думи и изрази, ще намерите в електронната ни книжка: 

Разговорник с думи и изрази ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ЖИТЕЙСКИ СИТУАЦИИ