Скъпи приятели, цената на началния курс по немски език А1 е актуална до края на септември 2023г. / Съобщения в чата по-късно вечер и през нощта ще бъдат отговорени на другия ден по имейл. Оставаме на разположение 0894 989 508.

Sehr oder viel?

Приятели, както знаете имаме допълнителни упражнения към всеки наш урок. Те са със затворен отговор. Човек избира А, Б или Ц. Технически получавате отговорите веднага след това. Доста е удобно.

Днес ще ви покажем един от тези въпроси и ще коментираме съдържанието. Да започваме!


24. Die Wohnung von Gabi ist _____. *
a) ein bisschen
b) ein bisschen klein
c) viel klein
ПРАВИЛЕН ОТГОВОР / Richtige Antwort
b) ein bisschen klein


Напълно нормално е някой начинаещ да отбележи тук погрешка viel klein за "много малко". Такава формулировка в немския език не съществува и сега ще ви обясним защо.

Тук имаме една подробност. Думите sehr и viel са синоними. И двете означават "много", но се използват по различен начин (с различни думи след тях).


Sehr -  много / използваме в комбинация с прилагателно. Засилва степента и значението на прилагателното след него. Например:

- Sehr gut - много добре / много добър
- sehr schön - много хубаво / хубав
- sehr nett - много мило
- sehr klein - много малък

Viel - много / използва се със съществителни, показва че съществителното след това е в по-голяма бройка.  Например:


- Ich habe viele Hausaufgaben -Имам много домашни
- Kaffee mit viel Zucker  - Кафе с много захар
- Viele Grüße - Много поздрави
- Viele Bücher - много книги


Затова и такава комбинация viel klein изобщо не съществува в немския език. По подобен начин НЕ можем да кажем  Sehr Zucker, Sehr Bücher, viel nett, viel gut.


Може би вече забелязахте, че понякога
използваме viel, а друг път viele. Не е на случаен принцип. Ето го и правилото в друга статия:

Viel oder viele?


Оставаме на разположение! Ако имате въпроси, пишете ни!