Приятели, МНОГО от ВАС не откриха теста за ОПРЕДЕЛЯНЕ на ниво. Променихме страницата за ваше удобство. Моля, отидете в менюто ТЕСТВАЙ ЗНАНИЯТА СИ. Хубав месец ЮЛИ :)

Sehr oder viel?

Приятели, както знаете имаме допълнителни упражнения към всеки наш урок. Те са със затворен отговор. Човек избира А, Б или Ц. Технически получавате отговорите веднага след това. Доста е удобно.

Днес ще ви покажем един от тези въпроси и ще коментираме съдържанието. Да започваме!


24. Die Wohnung von Gabi ist _____. *
a) ein bisschen
b) ein bisschen klein
c) viel klein
ПРАВИЛЕН ОТГОВОР / Richtige Antwort
b) ein bisschen klein


Напълно нормално е някой начинаещ да отбележи тук погрешка viel klein за "много малко". Такава формулировка в немския език не съществува и сега ще ви обясним защо.

Тук имаме една подробност. Думите sehr и viel са синоними. И двете означават "много", но се използват по различен начин (с различни думи след тях).


Sehr -  много / използваме в комбинация с прилагателно. Засилва степента и значението на прилагателното след него. Например:

- Sehr gut - много добре / много добър
- sehr schön - много хубаво / хубав
- sehr nett - много мило
- sehr klein - много малък

Viel - много / използва се със съществителни, показва че съществителното след това е в по-голяма бройка.  Например:


- Ich habe viele Hausaufgaben -Имам много домашни
- Kaffee mit viel Zucker  - Кафе с много захар
- Viele Grüße - Много поздрави
- Viele Bücher - много книги


Затова и такава комбинация viel klein изобщо не съществува в немския език. По подобен начин НЕ можем да кажем  Sehr Zucker, Sehr Bücher, viel nett, viel gut.


Може би вече забелязахте, че понякога
използваме viel, а друг път viele. Не е на случаен принцип. Ето го и правилото в друга статия:

Viel oder viele?


Оставаме на разположение! Ако имате въпроси, пишете ни!