НАЙ-ТЪРСЕНИЯТ ни материал Der, die, das и всички правила (за тях) е намален ЗА ВАС целият месец юни!

Какво са HIN und HER на немски?

Приятели, посоките hin и her са неизменна част от немския изказ, така че нека да ги разнищим ЗАЕДНО. 👍

С наречията HIN und HER се описва посока. Те могат да съществуват както като отделни думи - наречния, така и като представки на глагол и да обогатят значението му.

 

HIN ➡️ Натам, нататък > Посоката е от говорещия нататък, напред.

Например:

Wir haben eine Reise hin und zurück gebucht. - Запазихте пътуване отиване и връщане.

 

HER ⬅️ Насам < Посоката е от някъде към говорещия.

Например:

Komm bitte her. - Ела насам.

 


HINAUS ➡️  Навън; вън. > Посоката е от говорещия нататък, напред.

Например: 

Der Hund ist schnell hinaus gelaufen. - Кучето изтича бързо навън.

 


HEREIN ⬅️ Навътре; вътре. < Посоката е от някъде, отвън навътре.

Например: 

Es regnet, deswegen sind wir schnell herein gelaufen. - Вали дъжд, затова бързо изтичахме навътре.

 


HINGEHEN ➡️ Отивам, отивам нататък. Посоката е напред, нататък. Глаголът hingehen е синоним на gehen.

Например: 

Wollen wir gemeinsam hingehen? - Да ходим заедно натам?

 


HERKOMMEN ⬅️ Идвам насам.  Посоката е към нас, насам. Глаголът herkommen е синоним на kommen.

Например: 

Du hättest nicht herkommen dürfen. -Не трябваше да идваш тук.

 

Тази статия Ви допада? Страхотно! Имаме още! Ето и най-интересните от тях:

Komisch oder lustig? Синоними ли са? НЕ!

Разликата между selbe и gleiche

Gemeinsam oder zusammen?

Viel oder viele?

 

Не забравяйте, че имаме и напълно безплатен семинар на тема Как да подредим немското изречение записан на видео. Гледате, когато Ви е удобно!

А ако имате въпроси или просто искате да ни кажете Hallo, пишете ни в чат опцията тук на сайта ни. Тя не се е появила случайно. Ние я сложихме, защото се радваме да Ви чуем! 

>>>>>>>>>>>>>

Ние от Deutsch Academy познаваме от първо лице трудностите и премеждията, през които преминава всеки учащ немски. Затова и създадохме курсовете си така, че да се справим с всички външни фактори, които биха ви затруднили.

Системата е на лице. С всеки урок надграждате знанията си и знаете точно какво сте усвоили. А пък това, че записахме уроците си на видео ви позволява ВИЕ да избирате деня и часа на уроците си. Поднесохме материала по приятен и разбираем начин, за да ви накараме да се влюбите в немския език. 

Всичките ни курсове са тук: https://deutschacademy.de/collections/kurse

Ако желаете да тествате услугата ни напълно безплатно, моля пишете ни!