Включете се в нивото Б1 ДОКАТО ОЩЕ ГО ПРАВИМ! Цените на курсовете Б1.1 и Б1.2 са актуални до края на месец МАЙ 2024г. Оставаме на разположение: 0894 989 508

Глаголът "geben" и значенията му

Здравейте приятели,

днес ще разгледаме многото подзначения на глагола geben.


Глаголът geben е силен глагол. Трите му форми са:

geben - gab - gegeben (Perfekt mit "haben") 

+ Ако все още се затруднявате да запомните трите форми на силните "на изуст", нашата електронна книжка 
Мистериите на Perfekt ще ви предложи нов метод на групиране на глаголите и по-лесно научаване.А сега да продължим с geben. Той има според тълковния речник Duden 17 значения. Не ни вярвате? Вижте тук:
Но как е възможно това? Да, в тълковния речник подробно са описании всичките подзначения на глагола.


За да не се изгубим в материала, ние от Deutsch Academy обобщихме значенията в тази статията за вас. 
На чист български.  ✨


Значения:

 

1. Давам нещо (в Акузатив) на някого (в Датив), като дори по-често първо казваме на кого го даваме и след това какво.

Например:
Mein Mann gibt unserem Kind ein Geschenk.

 


2. Подавам нещо (в Акузатив). Най- вече в игра. Например подавам топката.

Например:
Ich gebe den Ball in die Mitte. - Подавам в средата.3. Предавам нещо, някъде. Оставям го някъде (използва се като синоним на übergeben).

Например:
Ich gebe das Paket morgen zur Post.


4. Предлагам, налагам нещо. Например давам срок, давам интервю. Давам тема на разговор (и на български тези изрази са с "давам").

Например: 
Der Direktor hat eine Frist dafür gegeben. - Директорът даде срок затова.

 


5. Давам в смисъл на нещо идва от някъде, попринцип. 

Например:

Die Kuh gibt Milch. - Кравата дава мляко.
Der Ofen gibt Wärme. - Печката излъчва топлина.

 


6. Организирам нещо.

Например:
Ich gebe eine Party am Samstag. - Ще правя парти в събота.7. * Нещо е налично, намира се, съществува. *

Например:

Es gibt eine Kerze auf dem Tisch. - На масата има свещ.
Das gibt keinen Sinn. - В това няма никакъв смисъл.Ние обичаме да ползваме www.duden.de. Можем само да го препоръчаме!

Тази статия ви допада? Имаме още! Ето ги и тях:Ja, nein, DOCH! (А2-B1)

Selbst oder allein? Каква е разликата?

Komisch oder lustig? Синоними ли са? НЕ!

 

Viel oder viele?

Модални частици/ Modalpartikeln B1, B2, C1 - Част I